YILAN

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yılan görmek on şekilde tâbir olunur: a) Gizli düşmanlık b) Maişet, c) Selamet, d) Saltanat e) Emirlik, f) Devlet, g) Zevce, h) Evlad, ı) Öülm, i) Sel. Rüyada bir yılanın uçarak yüksek bir yere konduğunu görmek, gönül süruruna delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir yılanın etini çiğ olarak yediğini […]

devamını oku

YILAN TUTAN

Kişinin rüyada yılan tutan birini görmesi, kötü ve şerli kimselerle geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işarettir. Bazı kere de yılan tutanı görmek, bir kimsenin ardınca gidip izini takip etmeye delâlet eder. Rüyada yılanlara afsun okuyanı görmek, yalancı ve hilekâr kimseye delâlet eder. Rüyada hasta bir adamın yılancının yanında yılanlar olduğunu görmesi, […]

devamını oku

YILDIRIM

Rüyada gökten yıldırım düştüğünü ve bilhassa yağmur gibi yağdığını görmek, o mahalde vuku bulacak harp dolayısıyla bela ve fitnenin zuhuruna ve kan dökülmesine delâlet eder. Rüyada yıldırım düşerken kendisini yaktığını görmek, o şehrin istilaya uğramasına veya orada zuhur edecek fitne ve fesada yahut şiddetli harbe delâlet eder. Yine rüyada yıldırımın bir yere düştüğünü görmek, azab […]

devamını oku