VAİZ

Kişinin rüyada vaiz görmesi, Kur’ân-ı Kerim, Sünnet veya bir şeyden öğüt ve nasihat almasına delâlet eder. Bazı kere de vaiz görmek, kendilerinden nasihat ve öğüt alınacak büyük kimselere ve nesnelere delâlet eder. Rüyada kendisini kürsü üzerinde vaaz ediyor görmek, izzet ve şerefe, iyi bir isimle anılmaya ve Sünnet-i Seniyye’ye tâbi olmaya işarettir. Çünkü kürsüler öğüt […]

devamını oku

VAHİY

Bir kimsenin rüyada kendisine bilinen bir melek vasıtasıyla vahiy olunduğunu görmesi, izzet ve ikbale, şan ve şöhrete,. hayır ve nimete, mal ve refaha delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, ilim ve hikmete, din kuvvetine, güzel amele ve sıdka delâlet

devamını oku

VAHDET

Rüyada teklik görmek, rüya sahibinin sanatın da, görüş ve tedbirinde zamanın teki olmasına delâlet eder. Bazı kere de rüyada kendisini tek ve tenha bir halde görmek, perişan olmaya ve fakir düşmeye işarettir. Yine rüyada bir yerde tek başına kaldığını görmek, meşakkat ve güçlüğe, üzüntü ve kedere, fakr-ü zarurete düşmeye delâlet eder.

devamını oku

VADİ

Bir kimsenin rüyada vadi görmesi, salih amele, iyi hal ve helal mala ve o malı Allah yolunda infak etmeye ve Hakk’ın rızasına ermeye işarettir. Rüyada ekilip biçilme si mümkün olmayan bir vadide olduğunu ve orada yürüdüğünü görmek, hacca gitmeye delâlet eder. Rüyada ağaç, çiçek, güzel bitki ve duru su bulunan bir vadiyi görmek, şöhrete, yüce […]

devamını oku