SAHUR

Bir kimsenin rüyada sahur yemeği görmesi, düşmana hile yapmağa, asi ve günahkârlar için tevbeye, kafir için hidayete az ve kolay kazanılan cüzi bir rızka delâlet eder. Rüyada sahur yemeği yediğini görmek, iyilik ve takvaya, günahların mahvına ve hayırlı sona delâlet eder.

devamını oku

SADAKA

Rüyada hasta bir adamın sadaka verdiğini görmesi, hastalıktan kurtulmaya, alimin sadaka vermesi, ilminin ziyadeleşmesine, melik veya bakanın sadaka vermesi, şan ve şöhretin artmasına delâlet eder. Rüyada tüccar kimsenin sadaka verdiğini görmesi, kar ve kazancının artmasına ve halkın ondan faydalanmasına delâlet eder. Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyada sadaka veren hasta ise afiyet bulur, hüzün ve gamda […]

devamını oku

SIĞIRCIK

Rüyada sığırcık kuşu görmek, yalancı, hilebaz bir arkadaşa işarettir. Cafer-i Sâdık demişlerdir ki: Rüyada sığırcık kuşu görmek, dört şekilde tâbir olunur: a) Erkek evlat, b) Helal rızık, c) Mal, d) Hayır ve menfaat.. Bazı kere de rüyada sığırcık görmek, çok yolculuk eden ve uzaklara gidip gelen kimseye delâlet eder.

devamını oku

SÜLÜN

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Sülün görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Güzel yüzlü ve güzel sözlü cevze, b) Hasna ve müstesna ve hoş hizmetçi, c) Okumuş, zarif ve halim evlat, d) Güzel kelâm, e) Kuvve-i natıkası yani konuşması güzel âlim…

devamını oku

SERDEN KAÇMAK

Bir kimsenin rüyada serden ve kötülüklerden kaçtığını görmesi, Allah’ın emirlerini yerine getirmeye ve düşman üzerine zafere delâlet eder. Serden kaçmak, hayır kapılarına yönelmeye ve güzel amellere delâlet eder.

devamını oku