Rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tâbir edilmiştir. Yine rüyada ağız görmek, umurun anahtarı ve fatihası, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli olarak tâbir olunur.

Rüyada ağızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söylediği sözü, ağıza giren şey de, o kişinin rızkıdır.

Nablûsî demiştir ki:

– Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, bu onun ölümüne delâlet eder.

İbn-i Sîrîn demiştir ki:

Rüyada ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı halde görmek, beş şekilde tâbir olunur:

 1. a) Ölüm,
 2. b) Şiddetli hastalık,
 3. c) Ayaklanma, taşkınlık,
 4. d) Dilsizlik,
 5. e) Sükût.

Rüyada ağzına ilaç cinsinden bir şey koyduğunu görmek, dinde salâha, gıda olan bir şey koymak yine salâha delâlet eder. Faydasız bir şey koymak ise gam ve kedere işarettir.

Rüyada ağzını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artacağına alâmettir.

Ağzının küçüldüğünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlığına delâlet eder.

Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:

– Rüyada ağız görmek yedi veçhile tâbir olunur.

 1. a) Menzile (küçük merhale),
 2. b) Me’va (yurt, mesken),
 3. c) İlmin hazinesi,
 4. d) Müftah-ı umur,
 5. e) Çarşı,
 6. f) Kapıcı,
 7. g) Vezir..

Rüyada ağzına süt veya şerbet aktığını görmek, zikir ve tesbih ile meşgul olmaya delâlet eder.

Rüyada ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel söz, zikir, tesbih, hamd ve senaya delâlet eder. Fena koktuğunu görmek de fena söze ve küfre işarettir.

Rüyada ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, belâ ve musibete, zarar ve ziyana delâlet eder.

Hasta olan biri, rüyada ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, hastalıktan şifa bulmasına ve selâmete delâlet eder.

Rüyada ağzının yok olduğunu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve zindanların boş kalacağına alâmettir.

Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki:

Rüyada ağız görmek vaaz, zikir ve mecrâ-yı ilimdir. Ağzından berrak su aktığını

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir